Zorgpremies misschien omlaag in 2016?

Rond ‘de derde dinsdag van september’ was het weer flink speculeren over de plannen van onze regering. Zo ook over de waarschijnlijke verhoging van de premies voor de zorgverzekeringen in 2016. Het lijkt er op of we ons er bij neer moeten leggen dat deze kostenpost jaar in, jaar uit blijft stijgen. Maar nu zijn er ook geruchten uit Den Haag dat deze verzekeringen wel wat omlaag kunnen. Dus misschien toch goed nieuws voor de premiebetalers in ons land?

Overtollige reserves

Met name de PVV is onder de politieke partijen degene die stelt dat de premies omlaag kunnen volgend jaar. De zorgverzekeraars zouden ruim 4 miljard aan overtollige reserves in kas hebben en die zouden aan de premiebetaler teruggegeven kunnen worden. Dit ozu dan neerkomen op een verlaging van de jaarlijkse premie met zo een 350 euro.

Zorgverzekeraars bepalen zelf premie

Het is uiteindelijk aan de verzekeraars zelf om te bepalen of zij de zorgpremies verlagen en in hoeverre zij dit gaan doen. De consumentenbond zal samen met de betalers ook gaan hameren op een stevige concurrentiestrijd tussen de aanbieders van zorgverzekeringen. Zo kan het zijn dat de prijzen wat omlaag gaan omdat men denieuwe klanten uiteraard wil lokken en bestaande wil behouden.

Zorgvergelijkers in overvloed

De laatste jaren zijn het aantal websites waar men zorgverzekeringen en bijbehorende premies kan vergelijken in aantallen ontploft. Er hoeft maar even gezocht te worden in de zoekmachines en een hele lijst komt tevoorschijn. Sommige vergelijkers gebruiken de verkregen informatie voor bepaalde doeleinden die niet toegestaan zijn om er zelf winst op te kunnen behalen. Vandaar zullen deze sites vanaf 17 november aanstaande een aanvraag moeten indienen bij de AFM. Zo zullen er bijna alleen betrouwbare vergelijkers over blijven en daar is de consument natuurlijk bij gebaat.

Zorgtoeslag en eigen risico

Voor de allerlaagste inkomens is wat de zorgtoeslag betreft positief nieuws. De toeslag voor deze groep zal iets omhoog gaan. De zorgtoeslag voor de hogere inkomens gaat sneller dalen dan verwacht en zij krijgen dus minder positief nieuws. Het eigen risico, wat verplicht is, zal wederom gaan stijgen. Dit was afgelopen jaar 360 euro en gaat volgend jaar verder omhoog naar 375. Het is aan de verzekerden zelf om te bepalen hoe hoog zij dit eigen risico in willen stellen in hun pakket. Hiervoor geldt hoe hoger het eigen risico, des te minder men hoeft te betalen aan maandelijkse premie. Voor mensen die altijd kerngezond zijn is dit een serieuze optie, er kan leuk wat mee bespaard worden op jaarbasis, maar het blijft wel een risico.

(18)

QNE

Terug naar boven