Wat valt er allemaal onder familierecht?

Eén van de meest bekende onderdelen van familie- en personenrecht zijn echtscheidingen. Toch zijn er veel andere onderdelen die onder het familie- en personenrecht vallen. In dit artikel worden de verschillende onderdelen van familierecht besproken om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen wat het familierecht precies inhoudt.

Zoals al eerder is genoemd is het onderdeel echtscheidingen één van de bekendste onderdelen van het familierecht. Bij een echtscheiding kun je een eigen advocaat inschakelen en je toekomstige ex-partner schakelt dan ook automatisch een eigen advocaat in. Als je allebei een eigen advocaat inschakelt loopt alle communicatie tussen de advocaten. Meestal schakel je allebei je eigen advocaat in als je er samen niet uit komt. Ook kun je ervoor kiezen om een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen. Hierdoor kies je om de scheiding samen te regelen. De advocaat helpt in dit geval met de juridische procedure zodat alle noodzakelijke stappen genomen worden en de daarbij behorende afspraken worden vastgelegd.

Een ander onderdeel van het familierecht is een wijziging van de voor- of achternaam. Het wijzigen van de naam is namelijk niet eenvoudig, aangezien er strenge eisen aan worden gesteld. Deze zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Hierbij zijn verschillende regels voor minder- en meerderjarigen. Een naamswijziging komt dus slechts in een beperkt aantal gevallen voor. Ook een voornaam kan alleen worden gewijzigd als er goede redenen voor zijn. Een wijziging van de voornaam moet via de rechter verlopen en daarom zul je altijd door een advocaat moeten worden bijgestaan.

Ook adoptie is een onderdeel van het familierecht. De regels rondom een baby of kind adopteren zijn ingewikkeld en vaak wordt een advocaat aangeraden om gedurende het juridische proces te worden bijgestaan. Ook heb je een advocaat nodig als je een verzoek tot adoptie bij de rechtbank wilt indienen. Om een baby of kind te willen adopteren dien je tevens aan nationale en internationale wetgeving voldoen. Een ingewikkeld proces waarbij een advocaat vaak een belangrijke rol speelt.

Andere zaken die ook onder het familierecht vallen zijn onder andere leerplichtzaken, alimentaties, boedelverdelingen, voorlopige voorzieningen en ouderlijk gezag. Het is belangrijk om je goed voor te laten voorlichten door een advocaat, aangezien het familierecht onderhevig is aan wijzigingen. Voor familierecht kun je bij KBG Advocaten in Amsterdam terecht. Zij kunnen vragen over het familierecht beantwoorden en staan uiteraard klaar met juridisch advies en eventueel indien nodig staan ze je bij in een rechtszaak.

(100)

QNE

Terug naar boven