Wat is het mysterieuze DNA van mens en dier?

DNA en erfelijkheid

Hoewel de wetenschap inmiddels het DNA van de mens in kaart heeft weten te brengen, wat overigens al een prestatie van formaat is, is nog niet exact hoe bepaalde eigenschappen in het DNA van onze genen worden doorgegeven aan het nageslacht. Wel weten we inmiddels dat bepaalde ziektes erfelijk overdraagbaar zijn en kan in het DNA het specifieke gen worden aangewezen dat zorgt voor de een bepaalde ziekte. Onze erfelijke eigenschappen liggen in principe vast in ons DNA, maar er op deze regel zijn beperkingen en ook uitzonderingen waarover veel discussie door verschillende wetenschappers wordt gevoerd. Ook kan er via een DNA test bepaald worden of er verwantschap is tussen twee mensen of dat iemand ook echt de vader is van zijn kind.

Genetische manipulatie

In 1972 is heeft de wetenschap het voor elkaar gekregen om voor het eerst een stuk DNA van het ene organisme in te planten in een ander organisme. Deze methode waarbij DNA van het ene naar het andere organisme wordt overgebracht wordt genetische manipulatie of genetische modificatie genoemd, de zogenaamde gentechnologie. Maar er is veel discussie ontstaan of het wel ethisch verantwoord is om de natuur te manipuleren. Alles is in principe namelijk perfect zoals het is maar onze behoeften nemen toe en er komen ook steeds meer mensen op onze planeet. En om die reden wordt onderzocht in hoeverre gewassen genetisch gemanipuleerd kunnen worden zodat ze bijvoorbeeld groter worden en meer voedingsstoffen kunnen leveren. Of hoe ze bijvoorbeeld sneller kunnen groeien onder alle omstandigheden, ongeacht de weersomstandigheden. Je kunt je ook voorstellen dat door middel van genetische manipulatie op den duur alle ongewenste ziektes uit de mens gehaald kunnen worden en we steeds ouder en ouder zullen worden. Of dat gewenst is is natuurlijk een aparte discussie maar in theorie zijn er vele toepassingen op het gebied van genetische manipulatie. De toekomst zal het uitwijzen maar laten we in ieder geval voorzichtig met de natuur omgaan, we hebben haar immers nodig om als mens te kunnen overleven op deze kleine planeet.

(71)

QNE

Terug naar boven