Wat is een vereffenaar?

Als een persoon overlijdt laat hij of zij niet alleen bezittingen achter, maar soms ook schulden. Deze schulden moeten worden terugbetaalt aan de schuldeisers. Deze schulden worden terugbetaald door bezittingen te verkopen uit de nalatenschap van de overleden persoon. De vereffenaar is dan de persoon die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van dit proces. Wat zijn de taken van een vereffenaar? En wanneer is het verstandig om een professionele vereffenaar in te schakelen?

Wie wordt de vereffenaar?

Meestal wordt de vereffenaar benoemd in het testament van de overleden persoon. Indien er geen testament is, of er wordt geen vereffenaar benoemd in het testament, zijn alle erfgenamen ook de vereffenaars.

Dit geldt alleen als de erfgenamen de nalatenschap van de overleden persoon beneficiair aanvaarden. Het is verstandig om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit doe je ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dat wil zeggen dat je eerst duidelijkheid krijgt of de waarde van alle bezittingen wel groter is dan de waarde van alle schulden van de overleden persoon.

Als de afwikkeling door de erfgenamen/vereffenaars onderling spaak loopt, kan de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar aanwijzen.

Dit is een professionele vereffenaar met ervaring omtrent complexe nalatenschappen. Hij of zij zorgt dat alle schulden worden terugbetaald. Maar ook zorgt een vereffenaar ervoor dat belastingaangiftes worden afgehandeld en dat alles wat teveel betaald is, terug komt bij de erfgenamen. Een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van een nalatenschap correct en volgens de wet wordt afgehandeld.

Voor erfgenamen

Ben je erfgenaam van de overleden persoon en weet je dat de overleden persoon schulden had? Dan heb je twee opties. Je kan de nalatenschap beneficiair aanvaarden maar je kan deze ook verwerpen.

Bij beneficiair aanvaarden hoef je de schulden van de overleden persoon niet uit eigen zak te betalen. Wel moet je de erfenis vereffenen. Vereffenen betekent dat je de nalatenschap moet afwikkelen zoals de wet dat voorschrijft.

Je lost schulden af van de overleden persoon door bezittingen van de persoon te verkopen. Had de overleden persoon bijvoorbeeld een koopwoning? Dan kun je (met een deel van) de opbrengst de uitstaande schulden aflossen.

Had de overleden persoon echter meer schulden dan vermogen? Dan wordt het vermogen verdeeld tussen schuldeisers.

Door een erfenis te verwerpen krijg je niks uit de nalatenschap van de overleden persoon. Ook ben je bij verwerping niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Ook ben je niet betrokken bij het proces van vereffenen. Door ruzie met de overledene of met andere erfgenamen kan echter ook reden zijn om niet in het proces betrokken te willen zijn.

Bij het verwerpen van de nalatenschap gaat je erfdeel naar de andere erfgenamen in het testament. Indien er geen testament is opgesteld gaat het erfdeel naar de wettelijke erfgenamen.

Waarom een professionele vereffenaar inhuren?

professionele vereffenaar

Een professionele vereffenaar kan uitkomst bieden bij complexere nalatenschappen. Door ervaring in het vak kan een erfrecht advocaat zorgen uit handen nemen. Een professionele vereffenaar krijgt daarmee de verantwoordelijkheid over de afwikkeling van de nalatenschap.

Het is verder verstandig om een vereffenaar in te schakelen als er bij de afwikkeling van de nalatenschap problemen ontstaan.

(104)

QNE

Geef een antwoord

Terug naar boven