Te sterke groei van zonnepanelen?

In de laatste vijf jaar is het aantal particulieren en bedrijven dat zonnepanelen is gaan gebruiken explosief gestegen. Vanwege de steeds voordeligere prijzen en de aantrekkelijke subsidies voor zonnepanelen dreigt er zelfs een overbezetting te ontstaan.

Teveel aan energie

Het klinkt natuurlijk goed dat we massaal overstappen op groene stroom en ons milieu een dienst bewijzen. Een van de weinige nadelen die samenhangen met zonnepanelen is de mate waarin ze ons enegienet belasten. De energie die uit het zonlicht verkregen wordt kan namelijk niet in de vorm van een buffer worden opgeslagen. Dit zou anders wel ideaal zijn, we hebben in de zomer een overschot en in de winter een tekort aan deze groene stroom. Nu wordt de energie die niet zelf verbruikt wordt aan het elektriciteitnet gegeven. En deze hoeveelheid wordt met al de nieuwe zonnepanelen zo groot dat het niet meer verwerkt dreigt te kunnen worden. De energiebedrijven en andere belanghebbenden zijn al druk in overleg over mogelijke oplossingen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de opgewekte energie op te kunnen slaan of de panelen meer of minder op te laten wekken op bepaalde dagen.

Boeren ook massaal aan de zonnepanelen

Het zijn niet alleen particulieren die zonnepanelen kopen en overstag gaan voor de groene energielevering. Een enquete onder duizenden boeren heeft onlangs uitgewezen dat het aantal agrarische bedrijven dat zonnepanelen op het dak heeft vorig jaar van 8 naar 10% is gestegen. Dat is een stijging van 25%. De boeren in de provincies Noord-Holland en Zeeland bleken het meest positief tegen de inzet van zonnepanelen te staan. In de provincie Groningen blijven de boeren wat achter, maar daar probeert men door verhogingen van de subsidies en het verlagen van het minimumvermogen en aantal vierkante meter aan panelen de boeren om te krijgen. Eerder werden al acties gehouden waarbij werd voorgesteld het asbest van de daken te verwijderen in ruil voor plaatsing van zonnepanelen. Daar werd maar weinig gehoor aan gegeven en misschien is het wel zo dat men daar de kat liever uit de boom kijkt en wat terughouden is tegenover al te grote veranderingen.

Energieleveranciers hoopvol

Ondanks de berichten dat de ontwikkeling van het aantal zonnepanelengebruikers te snel groeit en er mogelijk problemen zouden kunnen ontstaan zijn de verschillende aanbieders van energie wel positief hierover. Zij beloven dat er ondertussen al hard op zoek is naar oplossingen om zonne-energie op lokale plaatsen op te kunnen gaan slaan. Ook staat de ontwikkeling van de zonnepanelen zelf niet stil en zouden deze in de toekomst ook bewuster omgaan met de gewonnen energie en is er meer controle mogelijk over de hoeveelheden energie die nodig zijn.

(43)

QNE

Terug naar boven