Informatie over de NTA 7516

Op het gebied van veilig communiceren en bescherming van privacygevoelige informatie in de gezondheidszorg hoor je vaak de term NTA 7516 vallen, maar wat betekent een en ander eigenlijk inhoudelijk? In de gezondheidszorg bij uitstek is het van het grootste belang dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met de privé gegevens van patiënten. Het gaat om gevoelige persoonlijke informatie waarvan je niet wilt dat die op straat terecht komt en Jan en alleman kan lezen wat jou mankeert. Dus zaken als bijvoorbeeld persoonlijke medische dossiers vragen veel aandacht wat betreft de beveiliging. Je leest toch wel met enige regelmaat dat persoonlijke gegevens van mensen en/of patiënten in verkeerde handen zijn gekomen of door een fout voor iedereen toegankelijk zijn geworden. Logisch dus dat veilig communiceren van gegevens in de gezondheidszorg hoge prioriteit heeft.

Norm voor veilige communicatie gezondheidsinformatie

De NTA 7516 is een belangrijke norm voor veilige communicatie die is vastgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten en het informatieberaad Zorg. Het gaat dan om ad hoc informatie zoals communicatie via email, Messenger, chat, WhatsApp, etc. In feite gaat het dan om iedere vorm van communicatie tussen mensen. Om te voldoen aan de NTA 7516 norm zijn rond de twintig eisen opgesteld waaraan moet worden voldaan wil een organisatie kunne melden dat ze zorgen voor veilige communicatie en aan de NTA voldoen. Wat die eisen betreft kan gedacht worden aan zaken als gebruiksvriendelijkheid, integriteit, vertrouwelijkheid, enz.

Voor welke organisaties geldt de NTA 7516 norm?

Organisaties die zich bezighouden met het delen van gezondheidsinformatie moeten voldoen aan de NTA 7516 norm. Daarbij valt dan bijvoorbeeld te denken aan het mailen van een afspraakbevestiging naar de patiënt, het chatten met personeel, mailen van onderzoek uitslagen, medische gegevens sturen naar de verzekering, enz. De NTA 7516 vormt ook de basis voor het uitwisselen van informatie in het kader van de WvGGZ, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg waarin de rechten worden geregeld van personen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening. Instanties die te maken krijgen met de NTA-norm zijn dus onder andere ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, zorgorganisaties, gemeenten, juristen en verzekeraars.

NTA 7516 Nederlandse norm

De NTA 7516 is een Nederlandse norm maar de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) heeft te kennen gegeven om deze norm ook tot een Europese CEN-norm te maken. Wij zijn het eerste land dat een norm voor veilige ad hoc informatie heeft opgesteld. De kans is groot dat de norm dus op Europees niveau wordt doorgevoerd en voor alle Europese lidstaten gaat gelden.

(88)

QNE

Geef een antwoord

Terug naar boven