Hoe wordt het maximale leenbedrag bepaald?

Op verschillende websites worden rekenmodules geboden, waarmee u uw maximale leenbedrag kunt uitrekenen. Echter, deze modules zijn erg onnauwkeurig omdat ze uitgaan van standaard cijfers en normen!
Hier geven wij de rekenmethodiek, zoals die vanuit belangenorganisaties genormeerd is. Dit geldt ook voor vergelijken van een verzekering.
Een kredietverstrekker is gebonden aan de regels van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Hij dient uw belangen centraal te stellen en een verantwoord advies te geven. Daartoe is een aantal normen vastgesteld, waaraan men zich dient te houden. Geld lenen is vooral aantrekkelijk voor mensen die snel geld nodig hebben. Zorg er in ieder geval dat u niet meer leent dan u kunt terugbetalen. Als u namelijk niet op tijd aflost kunnen geldverstrekkers een incassobureau inschakelen met alle gevolgen van dien.

Basisnorm

Dit is een objectieve ondergrens voor uw besteedbare inkomen, waarbij u nog voldoende middelen overhoudt om uw huishouden draaiende te kunnen houden. Deze norm is opgesteld door het Nibud en verschilt afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Basishuur

De Basishuur, ook wel normhuur genoemd, is een norm voor het minimumbedrag dat in berekeningen wordt gehanteerd voor woonlasten. Deze norm wordt jaarlijks aangepast.

Leennorm

Dit is de (wettelijke) basis voor het vaststellen van hoeveel geld geleend kan worden. De berekening verschilt voor hoge en voor lage inkomens. De leennorm is het maandbedrag dat een consument na aftrek van alle vaste lasten, dus inclusief die van het te verstrekken krediet, voor
levensonderhoud beschikbaar moet houden.
Daarvoor geldt de formule: leennorm = basisnorm -/- basishuur -/- eventuele alimentatie
Voor hogere inkomens geldt:
leennorm = basisnorm -/- basishuur -/- eventuele alimentatie + 15%x (netto-inkomen -/- basisnorm –/- basishuur)

Leencapaciteit

Dit is een norm die is opgenomen in de Gedragscode van de VFN en waar erkende kredietverleners zich aan houden. De leencapaciteit geeft het bedrag aan dat men aan kredietlasten uit mag geven. Dat wordt als volgt berekend:
Leencapaciteit = netto-inkomen -/- vaste lasten -/- leennorm
Onder vaste lasten vallen:
•(Netto) woonlasten
•Eventuele alimentatie
•Lopende financieringslasten (voor zover deze leningen niet door de nieuwe worden vervangen)

Eventuele overige (vaste) lasten zijn al verwerkt in de basisnorm.

Maximaal toegestaan krediet

Hiervoor wordt gerekend met een norm voor de lasten van een krediet (meestal 2%). Daardoor is de maximale kredietsom (kredietlimiet) die men kan lenen als volgt te berekenen:
Leencapaciteit gedeeld door 2% oftewel: 50x de leencapaciteit

De voor u geldende maximale kredietsom

Wilt u nu echt weten wat voor u haalbaar is en of u uw wensen echt kunnen verwezenlijken, neem dan contact op met een (onafhankelijk) adviseur. Hij kan voor u –geheel vrijblijvend- berekenen wat reëel haalbaar is en tegen welke maandlasten.
Daarbij is hij gehouden aan de normen voor kredietverlening, zoals die door de AFM zijn opgelegd. Zo probeert men te voorkomen dat steeds meer mensen in de schuldsanering terecht komen.
Op zoek naar een snelle manier van goedkoop geld lenen? Pas op! Als u niet goed rentes vergelijkt kan uw lening onnodig duur worden. Geld lenen doet u niet in een uur, u dient dit eerst goed uit te zoeken

(127)

QNE

Terug naar boven