Duurzame energie: hoe staan we ervoor?

Duurzame energie is een hot item in Nederland. Wij als klein kikkerlandje lopen qua duurzaamheid echter wel ver achter op andere Europese landen. Maar hoe doen we het momenteel in Nederland op het gebied van duurzame energie opwekken? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het de goede kant opgaat, maar dat we er nog lang niet zijn.

Duurzame energie Nederland

In Nederland wordt er vooral heel veel gepraat over duurzame energie, maar in de praktijk lopen we dus nog ver achter. Uit onderzoek is gebleken dat Nederland de minst hernieuwbare energie opwekt uit Europa, daarmee is Nederland de slechts presterende land. De grootste oorzaak hiervan zou het ontbreken van een stabiel beleid zijn. Veel woorden maar geen daden, daar komt het een beetje op neer volgens André Faaij, hoogleraar Energie Systeem Analyse aan de Rijksuniversiteit Groningen. Moeten we deze leraar wel echt zo serieus nemen? André behoort tot de top honderd van meest geciteerde wetenschappers ter wereld over het onderwerp duurzame energie, dus laten we dit probleem vooral heel serieus nemen!

Duurzaamheid Amsterdam

Uit een onderzoeksrapport van de stichtingNatuur & Milieu is gebleken dat Amsterdam de meeste zonne-energie opwekt. Amsterdam staat samen met Zwolle en Súdwest Fryslan op de eerste plaats van steden die de meeste zonne-energie opwekken. Dit zou je misschien niet verwachten van zo’n grote stad als Amsterdam, maar de gemeente laat toch maar even zien wat je met een goed beleid en maatregelen kunt bereiken. Wanneer we kijken naar de hoeveelheid inwoners die Amsterdam heeft en dat afzetten tegen de zonne-energie die wordt opgewekt, komt Amsterdam helaas pas op plek 390 te staan.

Duurzaamheid Rotterdam

Wanneer we kijken naar de zonne-energie die wordt opgewekt in de havenstad Rotterdam, kunnen we concluderen dat er in deze stad de minste energie wordt opgewekt van alle grote steden in Nederland. Dit is iets wat de stad en de gemeente zich zeker mag aantrekken en dit zal toch echt beter moeten. De vraag is of de doelstellingen uit het energieakkoord op deze manier wel bereikt gaan worden. In het akkoord is de doelstelling opgenomen dat er 14% duurzame energie opgewekt moet worden, maar op dit moment zitten we amper op de 5%.

Conclusie

Het is duidelijk dat we in Nederland nog een lange weg te gaan hebben met betrekking tot duurzame energie opwekken. We zijn er veel mee bezig, maar in de praktijk gebeurt er nog te weinig. Wilt u direct besparen op uw energiekosten? Bekijk onze website.

(64)

QNE

Terug naar boven