Hoe wordt het maximale leenbedrag bepaald?

Hoe wordt het maximale leenbedrag bepaald?

Op verschillende websites worden rekenmodules geboden, waarmee u uw maximale leenbedrag kunt uitrekenen. Echter, deze modules zijn erg onnauwkeurig omdat ze uitgaan van standaard cijfers en normen! Hier geven wij de rekenmethodiek, zoals die vanuit belangenorganisaties genormeerd is. Dit geldt…